Dù Quê đã đi phố này phố nọ, nước này nước nọ thì vẫn luôn quay về nơi có tiếng nói và tập quán thân thuộc… vì “Quả rơi không bao giờ xa khỏi Gốc”.

Gửi email trao đổi kinh nghiệm

Liên hệ Facebook cá nhân

sống xanh không phải là trào lưu