Chính sách thanh toán của Quà Quê – Quà của Tự Nhiên rất linh hoạt và dễ dàng cho khách hàng.

Khách có thể thanh toán qua ngân hàng hoặc thanh toán COD.

I. Thanh toán qua ngân hàng (trước khi giao hàng)

Thanh toán qua ngân hàng là giải pháp tốt nhất.

Giúp chúng tôi dễ dàng thống kê tài tính và giúp khách hàng hạn chế tiếp xúc với tiền mặt.

Chúng tôi rất cảm kích khách hàng đã đặt niềm tin và luôn cố gắng hoàn thành công việc bằng trách nhiệm cao nhất.

Giao hàng đúng chất lượng, đến nơi an toàn và sớm nhất có thể .

II. Chính sách thanh toán COD (khi nhận hàng)

Nếu việc thanh toán qua ngân hàng gây bất tiện cho khách.

Chúng tôi sẵn sàng nhận tiền mặt khi giao hàng với điều kiện sau:

Không phải là hàng tươi, hàng đông, hàng luôn cần giữ lạnh.

Giá trị đơn hàng nhỏ hơn 1 triệu đồng.

Phí giao hàng thấp hơn 50.000đ.