Chính sách đổi trả hàng của Quà Quê – Quà của Tự Nhiên rất linh hoạt.

Khách có nhiều lựa chọn đảm bảo quyền lợi của mình tùy theo tình huống.

chính sách đổi trả hàng

I. Đổi trả hàng theo yêu cầu của khách

Áp dụng đối với hàng có niêm phong thỏa những điều kiện sau:

Không phải là hàng tươi, hàng đông, hàng luôn cần giữ lạnh.

Hàng vẫn còn niêm phong và đầy đủ bao bì, nhãn hàng.

Thời hạn 1 tuần kể từ ngày khách nhận được hàng.

Khách chịu chi phí giao nhận hàng đổi trả.

II. Đổi trả hàng do giao hàng trễ hẹn

Khi xác định lỗi thuộc về chúng tôi, khách có quyền yêu cầu:

Miễn cước giao hàng. Thõa thuận giảm giá.

Đổi trả do nghi ngờ hàng giảm chất lượng trên đường đi. 

III. Đổi trả hàng do nhầm lẫn của shop

Khi chúng tôi giao nhầm so với đơn hàng khách đã đặt, khách có quyền yêu cầu:

Đổi trả sao cho đúng với đơn hàng khách đã đặt.

Miễn cước giao hàng hoặc thõa thuận giảm giá nếu khách không yêu cầu đổi trả.